Få et mere effektivt kontaktcenter

Kundeservicefunktionen er blevet en yderst vigtig konkurrenceparameter i mange brancher. Kompleksiteten i hvordan man sikrer gode kundeoplevelser stiger stødt i takt med højere forventninger til mulige kanaler og tilgængelighed. Uagtet hvilken kanal, må det altid være målet, at kunden får den rette hjælp eller svar ved første henvendelse. Hertil tilbyder ComIzed rådgivning og assistance inden for følgende områder:

Taktisk og operationel styring af Customer Operations/Kundecenter

Rådgivning og sparring omkring taktisk og operationel styring- eller opbygning af Customer

Operations/Kundecenter. Implementering og rådgivning af nye Customer Touch Points


Implementering af en ny kundeindgang – som f.eks. chat, Social Media eller Outbound – kræver at alle elementer omkring kundeindgangen er på plads. Vi kan støtte og rådgive Jer, således Jeres implementering bliver sikker og succesfuld.

Implementering og forankring af performancekultur

Implementering af performancekultur består i at opsætte KPI´er, support til forandringsledelse og ikke mindst opfølgning, således alle niveauer i organisationen sikres at blive forankret i den ønskede kultur.

Udarbejdelse af operationsstrategi med kobling til den overordnede strategi

Udarbejdelse af strategi for Customer Operations inkl. prioriteret Roadmap af aktiviteter. Dette foregår i tæt samarbejde med ledergruppen i afdelingen.

360 graders analyse af Operations/Kontaktcenter

High Level gennemgang af virksomhedens Customer Operations afdeling samt tilhørende teknologi. Udbyttet er en rapport over konkrete forslag til indsatsområder til forbedringer.
Problemstillinger i Customer Operations afdelingen
Forbedring af Service Level, nedbringelse af ventetid, reduktion af ikke-værdiskabende kald og genkald er et udpluk blandt de problemstillinger, som vi kan hjælpe med at forbedre.

Organisatorisk design, klarlægning af roller og ansvar

Organisering af roller & ansvar, udarbejdelse af rollebeskrivelser og succeskriterier med henblik på at tilsikre, at selve organiseringen understøtter de overordnede mål.

Kvalitetssikring i Customer Operations

Rådgivning og implementering af kvalitetssikring på baggrund af KPI´er og mål i Customer Operations. Dette vil bidrage til standardisering og forbedring af kvaliteten på tværs af virksomheden.

Udarbejdelse af SOP/Process Mapping

Sikring af alle processers beskrivelse og hertil udarbejdelse af Standard Operational Procedures.