Performance

Implementering af performancekultur består i at opsætte KPI´er, support til forandringsledelse og ikke mindst opfølgning, således at alle niveauer i organisationen kan se sig selv i den ønskede kultur.
Performance handler både om trivsel hos kunder og medarbejdere, samt om at skabe de rigtige forudsætninger for at kunne lykkedes.

Performance handler også om, at indsamle og strukturere feedback fra dine kunder og medarbejdere. Kunde- & medarbejdertilfredshedsmålinger kan være med til at skabe en baseline for virksomhedens præstation, men også til at identificere forbedringspotentialer, såvel som styrker i din virksomhed.

Få rådgivning og assistance på konkrete actions til forbedringer i dit kundecenter og få større succes med dine kunder.